Sáng kiến

Hành động để xây dựng một môi trường sống tốt đẹp hơn.

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ QUY MÔ NHỎ CHO NGƯỜI NGHÈO

Mang điện đến với những làng quê nghèo ở Việt Nam. Dự án đã được triển khai thí điểm cho 10 hộ nghèo ở xóm vạn chài ven sông Hồng.

Tài trợ dự án

Sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức là động lực to lớn giúp chúng tôi hiện thực hóa mục tiêu mang nguồn điện tới những khu vực khó khăn của Việt Nam.

Để tài trợ cho dự án, xin vui lòng liên hệ với VGBC:

T: (+84) 436 291 107 hoặc

Eeducation@vgbc.org.vn

Các dự án khác

Share This