Ngành điều dưỡng thi khối nào? Học mấy năm ra trường?

Chỉ một thời gian ngắn nữa các trường đại học, cao đẳng sẽ tiến hành xét tuyển, những bạn dự định học điều dưỡng nhưng chưa biết điều dưỡng thi […]