Tiêu điểm VGBC

Xây dựng xanh

Chứng nhận LOTUS

Dự án LOTUS

Hội viên VGBC

Cơ sở Dữ liệu Xanh

Chứng nhận LOTUS AP

Khóa đào tạo về Mô Phỏng Năng Lượng và Phân Tích Hiệu Năng Công Trình tại Đại học Xây Dựng, 2016

Với mục đích thúc đẩy việc ứng dụng mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình trong thiết kế, thi công và vận hành các công trình xây dựng tại Việt Nam, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch và Bộ môn Kiến trúc môi trường phối hợp với Hội đồng Công trình Xanh Việt...

Đọc thêm

Công trình xanh LOTUS: Nhìn lại năm 2016

Năm 2016 đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với sự phát triển của Hệ thống Chứng nhận Công trình xanh LOTUS tại Việt Nam với rất nhiều thành quả đã đạt được:   Số lượng dự án LOTUS đã vượt mốc 20 dự án Tổng số dự án LOTUS theo năm   Cả 5 bộ công cụ hiện...

Đọc thêm

Ngành xây dựng Việt Nam có cơ phát triển?

Theo số liệu thống kê từ cuốn Sách trắng Solidiance mới công bố gần đây đã cho thấy thực trạng thị trường hiện nay – khi có khoảng trên 40 công trình đạt chứng chỉ công trình xanh tại một quốc gia có dân số 90 triệu người, trong đó gồm tất cả các chứng chỉ công trình...

Đọc thêm

Hội viên VGBC

Share This