001-SI-1 – Capital House Eco Sale Centre

 

  • Hệ thống đánh giá : LOTUS SI V1
  • Loại không gian : Văn phòng
  • Diện tích sàn (GFA) : 388 m2
  • LOTUS AP : Vilandco

ĐĂNG KÝ

Share This