KHÓA ĐÀO TẠO CƠ BẢN VỀ CÔNG TRÌNH XANH

Nâng cao hiểu biết về các khái niệm cơ bản về Công trình xanh.

KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO VỀ CÔNG TRÌNH XANH

Cung cấp kiến thức chuyên môn về LOTUS – Hệ thống Đánh giá và Xếp hạng Công trình xanh đầu tiên của Việt Nam.

KHÓA ĐÀO TẠO: TỐI ƯU GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TRÌNH XANH

Giúp người học, bao gồm các nhà đầu tư, kiến trúc sư, chuyên gia tư vấn giải được bài toán hiệu quả đầu tư và lợi nhuận cho dự án.

KHÓA ĐÀO TẠO VỀ MÔ PHỎNG NĂNG LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG CÔNG TRÌNH 

Đào tạo cơ bản đến chuyên sâu về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu quả sử dụng năng lượng của công trình.

Share This