KHÓA ĐÀO TẠO CƠ BẢN VỀ CÔNG TRÌNH XANH

Nâng cao hiểu biết về các khái niệm cơ bản về Công trình xanh.

KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO VỀ CÔNG TRÌNH XANH

Cung cấp kiến thức chuyên môn về LOTUS – Hệ thống Đánh giá và Xếp hạng Công trình xanh đầu tiên của Việt Nam.

KHÓA ĐÀO TẠO LOTUS AP

Chỉ tổ chức theo yêu cầu đào tạo nội bộ của doanh nghiệp.

KHÓA TÙY CHỌN

Nội dung khóa học sẽ được điều chỉnh theo yêu cầu cụ thể của học viên.

KHÓA ĐÀO TẠO VỀ MÔ PHỎNG NĂNG LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG CÔNG TRÌNH 

Đào tạo cơ bản đến chuyên sâu về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu quả sử dụng năng lượng của công trình.

CHUỖI ĐÀO TẠO VỀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH BỀN VỮNG

(Đang phát triển) Bản quyền thuộc về Architecture 2030.

Share This