Đối với các bạn học sinh thì công thức lượng giác đã trở thành cụm từ vô cùng quen thuộc. Để nhớ được công thức cũng là cả một vấn đề. Dưới đây là 6 công thức lượng giác cơ bản đầy đủ và cách học thuộc nó một cách siêu nhanh.

Mục Lục

6 công thức lượng giác cơ bản đầy đủ

Công thức lượng giác của các cung liên quan đặc biệt

6-cong-thuc-long-giac-co-ban

6 công thức lượng giác cơ bản

Xem ngay: công thức nồng độ phần trăm để biết cách tính đúng

Công thức lượng giác cơ bản và công thức cộng

6-cong-thuc-long-giac-co-ban

6 công thức lượng giác cơ bản

Click ngay: công thức cấp số cộng để biết các công thức chuẩn

Công thức nhân đôi, nhân ba và công thức hạ bậc

6-cong-thuc-long-giac-co-ban

6 công thức lượng giác cơ bản

Công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích

6-cong-thuc-long-giac-co-ban

6 công thức lượng giác cơ bản

Công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản

6-cong-thuc-long-giac-co-ban

6 công thức lượng giác cơ bản

Học công thức lượng giác “thần chú”

  • Sin= đối/ huyền

Cos= kề/ huyền

Tan= đối/ kề

Cot= kề/ huyền

* Thần chú: Sin đi học, Cos không hư, tan đoàn kết, cotan kết đoàn

Hoặc: Sao đi học, cứ khóc hoài, thôi đừng khóc, có kẹo đây!

  • Công thức cộng:

Cos(x y)= cosxcosy sinxsiny

Sin(x y)= sinxcosy cosxsiny

* Thần chú: Cos thì cos cos sin sin

Sin thì sin cos cos sin rõ ràng

Cos thì đổi dấu hỡi nàng

Sin thì giữ dấu xin chàng nhớ cho!

Tan(x+y)=

* Thần chú: Tan một tổng hai tầng cao rộng

Trên thượng tầng tan cộng cùng tan

Hạ tầng số 1 ngang tàng

Dám trừ đi cả tan tan oai hùng

Hoặc: Tang tổng thì lấy tổng tang

Chia một trừ với tích tang, dễ òm.

  • Công thức biến đổi tổng thành tích:

Ví dụ: cosx+cosy= 2cos cos

  (Tương tự những công thức như vậy)

* Thần chú: cos cộng cos bằng 2 cos cos

Cos trừ cos bằng – 2 sin sin

Sin cộng sin bằng 2 sin sin

Sin trừ sin bằng 2 cos sin.

* Tan ta cộng với tan mình bằng sin hai đứa trên cos mình cos ta.

 Công thức biến đổi tích thành tổng:

Ví dụ: cosxcosy=1/2[cos(x+y)+cos(x-y)] (Tương tự những công thức như vậy)

* Thần chú: Cos cos nửa cos-cộng, cộng cos-trừ

Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-cộng

Sin cos nửa sin-cộng cộng sin-trừ.

  • Công thức nhân đôi:

Ví dụ: sin2x= 2sinxcosx (Tương tự những công thức như vậy)

Thần chú: Sin gấp đôi = 2 sin cos

Cos gấp đôi = bình cos trừ bình sin

  = trừ 1 cộng hai bình cos

  = cộng 1 trừ hai bình sin

Chỉ việc nhớ công thức nhân đôi của cos bằng thần chú trên rồi từ đó có thể suy ra công thức hạ bậc.

Tang gấp đôi=Tang đôi ta lấy đôi tang (2 tang)

Chia 1 trừ lại bình tang, ra liền.

  • Hàm số lượng giác và các cung có liên quan đặc biệt:

Ví dụ: Cos(-x)= cosx

Tan( + x)= tan x

* Thần chú: Sin bù, Cos đối,Tang Pi,

Phụ nhau Sin Cos, ắt thì phân chia

Hoặc : Cos đối, sin bù, phụ chéo, hơn kém pi tang.

Trên đây là 6 công thức lượng giác cơ bản đầy đủ dành cho học sinh. Hy vọng bài viết của chúng tôi đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin.

Facebook Comments Box
4/5 - (270 bình chọn)

Bài liên quan