Học phí trường quốc tế lên đến hàng trăm triệu đồng

Trường quốc tế ngày càng được phụ huynh lựa chọn để cho con em theo học ngay từ lớp 1. Tuy nhiên học phí trường quốc tế chưa bao giờ […]

Dạy học bằng công nghệ – xu thế giáo dục trong tương lai

Công nghệ ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong cuộc sống con người trong mọi lĩnh vực từ kinh tế, vận tải, nông nghiệp, giáo dục… Xu thế dạy […]

4 điều bạn cần biết về khối c

Khối c – một trong những khối có ít sự lựa chọn về ngành học. Thế nhưng bạ đã biết khối c gồm những môn nào, danh sách các ngành […]

Khoa học giáo dục