Các bài tập liên quan đến số mol, nồng độ mol, nồng độ % dung dịch hay thể tích đều cần đến công thức tính nồng độ mol. Dưới đây là công thức tính nồng độ mol chuẩn và những bài tập ví dụ dễ hiểu dành cho bạn.

Mục Lục

Công thức tính nồng độ mol

=> Cách tính nồng độ mol CM bằng số mol chất chia cho thể tích dung dịch, từ đó công thức như sau : CM = n/V

Cong-thuc-tinh-nong-do-mol

Công thức tính nồng độ mol

Xem ngay: công thức số phức để biết các cách tính nhanh

Trong đó :

 • CM là nồng độ mol dung dịch được tính bằng mol/lit
 • n là nồng độ mol dung dịch được tính bằng mol
 • V là thể tích dung dịch được tính bằng lít

Công thức 2 : Nồng độ mol CM bằng nồng độ phần trăm C% nhân với 10 lần khối lượng riêng của dung dịch ( 10.D ) chia cho khối Lượng mol ( M ) , công thức tính như sau : CM=C%. 10.D/M

Trong đó

 • CM Nồng độ mol/lit
 • C% Nồng độ phần trăm
 • D Khối lượng riêng của dung dịch
 • M Khối lượng mol

Bài tập ví dụ tính nồng độ mol

Ví dụ 1: Tính nồng độ mol của dung dịch khi 0,5 lit dung dịch CuSO4 chứa 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

=> Áp dụng công thức tính số mol n = m : M ( Nếu các bạn không biết có thể tham khảo các công thức tính số mol để biết thêm thông tin )

+ Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

=> Ta áp dụng công thức tính nồng độ mol CM = n/V khi biết được số mol là 0,625 mol và thể tích là 0,5 lit

+ Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 4M vào 4 lít dung dịch H2SO4 0,25M. Nồng độ mol của dung dịch mới là

Hướng dẫn giải:

Số mol H2SO4 2 lít dung dịch H2SO4 4M là

0,2 : 4 = 0,8 mol

Số mol H2SO4 4 lít dung dịch H2SO4 0,25M là

4 : 0,25 = 1 mol

Thể tích sau khi trộn dung dịch là: 4 + 0,2 = 4,2 lít

Nồng độ mol của dung dịch mới là: ( 0,8 + 1) : 4,2 = 0,43M

Công thức tính nồng độ phần trăm dung dịch

=> Cách tính nồng độ phần trăm dung dịch C% bằng khối lượng dung dịch mdd chia cho khối lượng chất tan mct  và nhân với 100% công thức tính như sau : C%=mct.100%/mdd

Trong đó

 • mdd Khối lượng dung dịch
 • mct Khối lượng chất tan
 • C% Nồng độ phần trăm

Click ngay: công thức định luật ôm để biết cách tính đúng

Công thứ 2 : Nồng độ phần trăm C% bằng nồng độ mol nhân với khối lượng mol chất trên 10 lần khối lượng riêng của dung dịch,

=> Công thức tính như sau : C%=CM.M/10D

Trong đó

 • C% Nồng độ phần trăm
 • CM Nồng độ mol/lit
 • M Khối lượng mol chất
 • D Khối lượng riêng của dung dịch

Bài tập ví dụ tính nồng độ phần trăm dung dịch

Ví dụ 3: Hòa tan 15 gam muối vào 50 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được:

Hướng dẫn giải:

Ta có: mdd = mdm + mct = 50 + 15 = 65 gam

Áp dụng công thức:

Trên đây là Công thức tính nồng độ mol chuẩn và những bài tập ví dụ dễ hiểu. Hy vọng bài viết của chúng tôi đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin.

Facebook Comments Box
5/5 - (1 bình chọn)

Bài liên quan