“Không gian sống tốt hơn cho mọi người”

 

Những nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng thiết kế công trình có ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe, tiện nghi và năng suất làm việc của người sử dụng.

Báo cáo Sức khỏe, Tiện nghi và Năng suất làm việc trong Văn phòng năm 2014 của Hội đồng Công trình Xanh Thế giới (WorldGBC) đã cung cấp những bằng chứng thuyết phục về mối quan hệ này, đồng thời thiết lập một bộ tiêu chí giúp các tổ chức, doanh nghiệp có thể tính toán được mức độ ảnh hưởng của công trình tới nhân viên.

Thông qua phân tích điển hình kinh doanh, báo cáo làm nổi bật những mô hình đầu tư công trình xanh tiêu biểu, vừa đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và tài nguyên, vừa mang lợi ích hữu hình về tiện nghi và sức khỏe cho người sử dụng

Chiến dịch Không gian sống tốt hơn cho mọi người được xây dựng trên nền tảng của báo cáo này và hướng tới phổ biến việc áp dụng những nguyên tắc đã nêu cho không chỉ lĩnh vực văn phòng mà còn cho toàn bộ các loại công trình khác.

 

Mục tiêu và hoạt động của chiến dịch

 

Không gian sống tốt hơn cho mọi người hướng đến mục tiêu thúc đẩy nguồn cung và cầu các công trình có lợi cho sức khỏe và tiện nghi của người sử dụng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động nâng cao nhận thức về tác động của công trình đối với con người, cung cấp những điển hình kinh doanh hiệu quả và kêu gọi hành động.

WorldGBC và các đối tác sẽ cùng hợp tác với người sử dụng công trình, các nhà phát triển, chủ sở hữu, nhà đầu tư, các công ty bất động sản cũng như chuyên gia tư vấn thông qua một loạt chương trình nhằm thúc đẩy hành động.

Những hoạt động chính bao gồm:

  • Cung cấp thêm minh chứng về sự gắn kết giữa thiết kế tối ưu và kết quả tích cực.
  • Phát triển các công cụ và hướng dẫn phương pháp thu thập dữ liệu về sức khỏe và tiện nghi cho các loại hình công trình.
  • Xây dựng mạng lưới nhằm chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa các cơ quan, tổ chức.
  • Hỗ trợ các Hội đồng Công trình Xanh thu thập thông tin trong phạm vi quốc gia.

 

 

NHÀ TÀI TRỢ CHIẾN DỊCH: 

Share This