013-NR-2.0-NC – Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

 

  • Công cụ đánh giá : LOTUS NR V2.0
  • Loại hình công trình : Tòa nhà văn phòng
  • Diện tích sàn (GFA) : 14,112 m2
  • LOTUS AP : Vilandco JSC
  • Website : http://tt-as.vn/

Chứng nhận tạm thời 

Dự án Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã đạt Chứng nhận Tạm thời LOTUS NR V2.0 vào ngày 29/07/2016 và đang hướng đến đạt mức chứng nhận Vàng ở Chứng nhận Chính thức.

Share This