002-SI-1 – Paradise Home

 

  • Hệ thống đánh giá : LOTUS SI V1
  • Loại không gian : Nhà ở
  • Diện tích sàn (GFA) : 175 m2
  • LOTUS AP : GreenSpace Consultancy Co., Ltd.

ĐĂNG KÝ

Share This