LỰA CHỌN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ LOTUS 

 

Bước 1: Xác định loại hình dự án xây dựng

Áp dụng cho:
Công trình xây mới và cải tạo quy mô lớn*

Áp dụng cho:
Dự án thi công nội thất toàn diện

 

 

Áp dụng cho:
Công trình đang vận hành

* Một dự án được coi là dự án cải tạo quy mô lớn khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

  • Hoạt động sửa chữa lại có ảnh hưởng đối với hơn 50% diện tích sàn (GFA) của công trình trong bất cứ thời điểm nào
  • Sự sửa chữa lại làm gián đoạn hoạt động hoặc thay đổi vị trí của trên 50% tổng số người sử dụng công trình
  • Phần mở rộng làm tăng 30% diện tích sàn (GFA) của công trình
Share This