LOTUS Nhà ở Chung cư (LOTUS MFR) được sử dụng để đánh giá các công trình chung cư xây mới hoặc cải tạo quy mô lớn.

Phạm vi

LOTUS MFR được áp dụng cho công trình được xây mới hoặc cải tạo quy mô lớn, có trên 4 tầng với các căn hộ riêng biệt.

Quá trình phát triển LOTUS MFR 

LOTUS MFR Bản Thử nghiệm được phát hành năm 2015 nhằm thay thế cho LOTUS Nhà ở, phát hành năm 2011 do công cụ này đã lỗi thời và không còn phù hợp với thực tiễn xây dựng tại Việt Nam.

LOTUS MFR được phát triển dựa trên LOTUS NR V2.0 và được điều chỉnh cho phù hợp với công trình chung cư.

VGBC rất hân hạnh được đón nhận các ý kiến đóng góp nhằm cập nhật và cải thiện hệ thống đánh giá. Mọi góp ý xin vui lòng gửi tới hòm thư điện tử: certification@vgbc.org.vn.

Các khoản phí

Phí Đăng ký: 10.000.000 đồng/dự án

Phí Cấp Chứng nhận là loại phí đóng một lần duy nhất cho VGBC (tùy thuộc vào quy mô dự án) nhằm phục vụ toàn bộ quy trình Đánh giá và Cấp chứng nhận Tạm thời và Chính thức theo Thỏa thuận Cấp chứng nhận.

 

Quy mô dự án 
(GFA, m2)

Phí Cấp Chứng nhận 
(VN đồng)

Dưới 5.000 m2 55.000.000
từ 5.001 m2 đến 10.000 m2 88.000.000
từ 10.001 m2 đến 15.000 m2 110.000.000
từ 15.001 m2 đến 25.000 m2 132.000.000
từ 25.001 m2 đến 50.000 m2 198.000.000
từ 50.001 m2 đến 75.000 m2 264.000.000
từ 75.001 m2 đến 100.000 m2 330.000.000
Từ 100.001 m2 trở lên 396.000.000
 
Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
Share This