LOTUS Công trình đang vận hành (LOTUS BIO) được sử dụng để đánh giá các công trình đang được vận hành.
Trong khi LOTUS NR và MFR đánh giá công trình ở giai đoạn thiết thiết kế và xây dựng, LOTUS BIO tập trung vào quá trình quan trọng nhất của công trình: giai đoạn vận hành.

 

Phạm vi

Công trình đang vận hành với ít nhất 50% tổng diện tích sử dụng trong ít nhất 2 năm và chưa thực hiện cải tạo quy mô lớn tại thời điểm đăng ký.
 
LOTUS BIO, chủ yếu tập trung vào quy trình vận hành công trình (giám sát, bảo trì, duy tu và tối ưu hóa các hệ thống, v.v.), có thể áp dụng được với mọi công trình cho dù quá trình thiết kế và xây dựng công trình có tốt hay không.
 
 

Quá trình phát triển LOTUS BIO

LOTUS BIO Bản Thử nghiệm được phát hành vào tháng 7 năm 2013. Quá trình phát triển bao gồm tư vấn phạm vi, phát hành danh mục bản thảo, 2 hội thảo tư vấn chuyên môn và phát hành Bản thảo Phiên bản Thử nghiệm của Hướng dẫn Kỹ thuật.
 
VGBC rất hân hạnh được đón nhận các ý kiến đóng góp nhằm cập nhật và cải thiện hệ thống đánh giá. Mọi góp ý xin vui lòng gửi tới hòm thư điện tử: certification@vgbc.org.vn.

 

Các khoản phí

Phí Đăng ký: 10.000.000 đồng/dự án

Phí Cấp Chứng nhận là loại phí đóng một lần duy nhất cho VGBC (tùy thuộc vào quy mô dự án) nhằm phục vụ toàn bộ quy trình Đánh giá và Cấp chứng nhận Tạm thời và Chính thức theo Thỏa thuận Cấp chứng nhận.

 

Quy mô dự án
(GFA, m2)

Phí Cấp Chứng nhận
(VN đồng)

Dưới 5.000 m2 44.000.000
từ 5.001 m2 đến 10.000 m2 66.000.000
từ 10.001 m2 đến 15.000 m2 82.000.000
từ 15.001 m2 đến 25.000 m2 98.000.000
từ 25.001 m2 đến 50.000 m2 142.000.000
từ 50.001 m2 đến 75.000 m2 186.000.000
từ 75.001 m2 đến 100.000 m2 230.000.000
Từ 100.001 m2 trở lên 274.000.000
 
Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
Share This