LỊCH ĐÀO TẠO VGBC

 
STT NGÀY THỜI GIAN KHÓA ĐÀO TẠO TÊN KHÓA ĐÀO TẠO ĐỊA ĐIỂM CHI TIẾT ĐĂNG KÝ
17 23-24/122017 8:30 – 17:30 Khóa Cơ bản về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình  VP VilandCo, Hà Nội Chi tiết

Đăng ký

16 25/11/2017 8:30 – 18:00 Khoá Đào tạo Công trình xanh LOTUS Hà Nội Chi tiết

Đăng ký

15 14-15/10/2017 8:30 – 17:30 Khóa Cơ bản về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình  Inco Centre, 110 Cao Thắng, Quận 3, HCMC Chi tiết

Đăng ký

14 30/09/2017 8:00 – 18:00 Khoá Đào tạo Công trình xanh LOTUS HCMC  

Email:

education@vgbc.org.vn

13 12-13/08/2017  8:30 – 17:30 

Khóa Cơ bản về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình  Tầng 4, Tòa nhà B10, Khu đấu giá Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội Chi tiết Đăng ký 
12 22-23/06/2017 8:30 – 16:30 Khoá Đào tạo về Công trình Xanh TP Hồ Chí Minh  

Email:

education@vgbc.org.vn

11 23-24/05/2017 8:30 – 16:30 Khoá Đào tạo về Công trình Xanh Đà Nẵng  

Email:

education@vgbc.org.vn

 10 20-21/05/2017  8:30 – 17:30     Khóa Introductory về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình Hà Nội Chi tiết  Đăng ký
 9  22-23/04/2017 8:30 – 17:30   Khóa Introductory về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình TP.HCM  Chi tiết Đăng ký
8 26/04/2017 8:30 – 16:30 Khóa đào tạo nâng cao về công trình xanh (GBA) TP.HCM Chi tiết Đăng ký
7 12/04/2017 9:00 – 17:00 Tối ưu giá trị của công trình xanh TP.HCM Chi tiết Đăng ký
6 11/04/2017 8:30 – 16:30 Khóa đào tạo cơ bản về công trình xanh (GBF) TP.HCM Chi tiết Đăng ký
5 31/03/2017 9:00 – 17:00 Tối ưu giá trị của công trình xanh Hà Nội Chi tiết Đăng ký
4 25-26/03/2017 8:30 – 16:30 Khóa Introductory về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình Hà Nội Chi tiết Đăng ký
3 24/03/2017 8:30 – 16:30 Khóa đào tạo nâng cao về công trình xanh (GBA) Hà Nội Chi tiết Đăng ký
2 20/03/2017 8:30 – 16:30 Khóa đào tạo cơ bản về công trình xanh (GBF) Hà Nội Chi tiết Đăng ký
1 11-12/03/2017 8:30 – 16:30  Khóa Introductory về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình TP.HCM Chi tiết Đăng ký
Share This