LỊCH ĐÀO TẠO VGBC

 
STT NGÀY THỜI GIAN KHÓA ĐÀO TẠO TÊN KHÓA ĐÀO TẠO ĐỊA ĐIỂM CHI TIẾT ĐĂNG KÝ
13 01-02/07/2017  8:30 – 17:30 

Khóa Cơ bản về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình  Inco Centre, 110 Cao Thắng, Q1, TPHCM Chi tiết Đăng ký 
12 22-23/06/2017 8:30 – 16:30 Khoá Đào tạo về Công trình Xanh TP Hồ Chí Minh  

Email:

education@vgbc.org.vn

11 23-24/05/2017 8:30 – 16:30 Khoá Đào tạo về Công trình Xanh Đà Nẵng  

Email:

education@vgbc.org.vn

 10 20-21/05/2017  8:30 – 17:30     Khóa Introductory về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình Hà Nội Chi tiết  Đăng ký
 9  22-23/04/2017 8:30 – 17:30   Khóa Introductory về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình TP.HCM  Chi tiết Đăng ký
8 26/04/2017 8:30 – 16:30 Khóa đào tạo nâng cao về công trình xanh (GBA) TP.HCM Chi tiết Đăng ký
7 12/04/2017 9:00 – 17:00 Tối ưu giá trị của công trình xanh TP.HCM Chi tiết Đăng ký
6 11/04/2017 8:30 – 16:30 Khóa đào tạo cơ bản về công trình xanh (GBF) TP.HCM Chi tiết Đăng ký
5 31/03/2017 9:00 – 17:00 Tối ưu giá trị của công trình xanh Hà Nội Chi tiết Đăng ký
4 25-26/03/2017 8:30 – 16:30 Khóa Introductory về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình Hà Nội Chi tiết Đăng ký
3 24/03/2017 8:30 – 16:30 Khóa đào tạo nâng cao về công trình xanh (GBA) Hà Nội Chi tiết Đăng ký
2 20/03/2017 8:30 – 16:30 Khóa đào tạo cơ bản về công trình xanh (GBF) Hà Nội Chi tiết Đăng ký
1 11-12/03/2017 8:30 – 16:30  Khóa Introductory về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình TP.HCM Chi tiết Đăng ký
Share This