Cuộc thi “Thiết kế thụ động và ứng dụng phần mềm mô phỏng trong thiết kế” dành cho sinh viên đầu tiên tại Việt Nam.