VGBC là một dự án của Quỹ các Thành phố Xanh (GCF), một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế. VGBC được thành lập vào năm 2007 tại Việt Nam với nhiệm vụ nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực về phát triển công trình xanh ở Việt Nam.

 

Tầm nhìn & Sứ mệnh

  1. Sứ mệnh

Trở thành cầu nối liên kết của các cơ quan chính phủ, khối học thuật và khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy một môi trường xây dựng bền vững, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

  1. Tầm nhìn 

Phát triển các dự án công trình xanh:

  • Phát triển và duy trì bộ công cụ đánh giá công trình xanh – bộ công cụ LOTUS
  • Tiếp tục triển khai và áp dụng các công cụ LOTUS vào các dự án tại Việt Nam
  • Tiếp tục thực hiện các nghiên cứu lâu dài về khả năng chống chọi của môi trường xây dựng của Việt Nam trước biến đổi khí hậu

 

Nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực:

Share This