VGBC Events

[HN] Green Building Training Day

VGBC and the Hanoi University of Civil Engineering, will cohost the Green building workshop on 2nd April 2016. The workshop targets to all students who are future engineers and architects and can directly make a contribution into Vietnam construction.

read more

[HCMC] VGBC Annual Conference 2016

Thông tin sự kiện Hội nghị Thường niên VGBC 2016 sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 01 năm 2016. Chi tiết về sự kiện như sau: Địa điểm: Grand Ballroom – Khách sạn Duxton, 63 Nguyễn Huệ, Quận  01, TP. Hồ Chí Minh Thời gian: 08:30 – 17:00 (bao gồm ăn […]

read more