Đăng ký sản phẩm trên Cơ sở Dữ liệu Xanh

 
Tất cả các cá nhân/ tổ chức quan tâm tới việc đăng ký sản phẩm/ dịch vụ lên Cơ sở Dữ liệu Xanh, vui lòng tải và hoàn thiện mẫu đơn đăng ký và gửi về địa chỉ email: greendatabase@vgbc.org.vn 
 

 

  • Những sản phẩm và dịch vụ chứng minh được các lợi ích môi trường rõ ràng (tuân thủ các tiêu chí của LOTUS, đáp ứng yêu cầu, chuẩn quốc tế về tính thân thiện với môi trường, v.v…) đều phù hợp cho việc đăng ký trên Cơ sở Dữ liệu Xanh.
  • Các sản phẩm không có thông tin kỹ thuật rõ ràng hoặc/và không được bên thứ ba xác nhận sẽ không được hiển thị trên Cơ sở Dữ liệu. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp VGBC để có được sự hỗ trợ tốt nhất.

 

Cơ sở Dữ liệu Xanh Việt Nam nhắm đến việc thiết lập một danh mục các sản phẩm/ dịch vụ và không nhằm mục đích đánh giá/ xác nhận thông tin; VGBC sẽ không tiến hành xác minh những thông tin cung cấp bởi các đơn vị đăng ký. 

Mọi thắc mắc khác xin vui lòng liên hệ tại số điện thoại (+84) 4 3629 1107 | Thư điện tử greendatabase@vgbc.org.vn

Hoặc để lại tin nhắn bên dưới, chúng tôi sẽ liên lạc lại trong thời gian sớm nhất 

9 + 8 =

Share This