Cửa hàng bán lẻ 

Từ những thành công trong lĩnh văn phòng, chiến dịch Better Places for People (Không gian sống tốt hơn cho mọi người) đã đưa ra một báo cáo đầy đủ và súc tích với chủ đề Sức khỏe, Tiện nghi, và Năng suất làm việc trong Cửa hàng bán lẻ: Ảnh hưởng của công trình xanh tới con người và lợi nhuận. Trong bản báo cáo, WorldGBC đã cung cấp một khung tiêu chí dành riêng cho ngành bán lẻ, giúp tính toán mức độ ảnh hưởng của công trình đối với nhân viên và khách hàng.

Ngoài ra, WorldGBC còn:

Xác định và củng cố nguồn thông tin về công trình bán lẻ có lợi cho sức khỏe;

Chia sẻ bài học kinh nghiệm từ quá trình thí điểm các nội dung và công bố các điển cứu thực tiễn hiệu quả nhất;

Phát triển các công cụ hoặc hướng dẫn bổ sung cho ngành bán lẻ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp bán lẻ trên thế giới áp dụng bộ tiêu chí đánh giá.

WorldGBC cũng đa công bố các điển cứu và hướng dẫn, đặc biệt là những hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng các kênh truyền thông xã hội nhằm xác định mức độ hài lòng của nhân viên và khách hàng.

 

 

Share This