CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA VỀ MÔ PHỎNG NĂNG LƯỢNG & PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG CÔNG TRÌNH

—-

Chương trình đào tạo chuyên gia về mô phỏng năng lượng & phân tích hiệu năng công trình là một chuỗi các khóa học từ cơ bản cho tới chuyên sâu. Nội dung của chương trình được các chuyên gia của Designbuilder Việt Nam xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Designbuilder UK và được điều chỉnh cho phù hợp với các điều kiện thực tế của Việt Nam. Mục đích của chương trình nhằm thúc đẩy việc ứng dụng mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình trong thiết kế, thi công và vận hành các công trình xây dựng tại Việt Nam góp phần vào mục tiêu chung của quốc gia về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường hướng tới sự phát triển bền vững cho tương lai.

 

Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ nhận được:
 
Chứng nhận đã hoàn thành khóa học.
 Điểm tích lũy từ Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC) cho các học viên đã được cấp chứng nhận LOTUS AP.

‐ Tổ chức trong 2 ngày
liên tục.
‐ Số lượng học viên từ
25 ‐ 30 người/lớp.


Yêu cầu: Không

‐ Tổ chức trong 6 ngày,
kéo dài 3 tuần.
‐ Số lượng học viên từ
15 ‐ 20 người/lớp


Yêu cầu:
‐ Có background về kiến trúc, xây dựng, cơ điện, năng lượng, môi trường,…

‐ Tổ chức trong 2 ngày
liên tục. Có thể thêm 1
ngày để giới thiệu các kỹ
năng bổ trợ hoặc kiến
thức có liên quan.
‐ Số lượng học viên từ 10
‐ 15 người/lớp

Yêu cầu:
‐ Đã hoàn thành khóa Cơ bản.

HOẶC đảm bảo các điều kiện sau đây:
‐ Background về kiến trúc, xây dựng, cơ điện, năng lượng, môi trường.
‐ Có kinh nghiệm về mô phỏng năng lượng & phân tích hiệu năng công trình.
‐ Biết sử dụng phần mềm DesignBuilder

CÁC TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN & CHUYÊN GIA DESIGNBUILDER VIỆT NAM

—-

Lưu ý:


‐ Học viên hoàn thành các Khóa học cơ bản & nâng cao (1-3) sẽ được công nhận là Chuyên gia Designbuilder Việt Nam. Thông tin của học viên sẽ xuất hiện trong danh sách các Chuyên gia DBVN đăng trên website của Designbuilder Việt Nam. Từ đây học viên sẽ có nhiều cơ hội tham gia vào các dự án về mô phỏng năng lượng & phân tích hiệu năng công trình, dự án về tư vấn công trình xanh….


‐ Học viên hoàn thành xuất sắc các Khóa học cơ bản & nâng cao (1‐3), có kinh nghiệm thực hiện các dự án CTX và khả năng về giảng dạy, sau khi tham gia Khóa đào tạo giảng viên sẽ được công nhận là
Giảng viên Designbuilder Việt Nam được mời giảng dạy các khóa đào tạo của Designbuilder Việt Nam từ cơ bản cho tới nâng cao tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

 

Website chính thức của DesignBuilder Việt Nam: http://designbuilder.vn/

Share This