Nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ" và "Công trình Xanh" là nội dung của phiên họp làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển Bền vững với Hội đồng Doanh nghiệp vì Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD)

read more