Tài liệu chuyên môn

Bản thảo LOTUS Homes đã được hoàn tất

  VGBC xin trân trọng thông báo Bản thảo Bộ công cụ Đánh giá và Xếp hạng Công trình Xanh LOTUS Homesđã được hoàn tất. LOTUS Homes được sử dụng để đánh giá tất cả các loại hình nhà ở riêng lẻ nhằm khuyến khích việc thiết kế công trình hiệu quả (bao gồm hiệu […]

read more

LOTUS Chung cư phiên bản thử nghiệm chính tức ra mắt

Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam xin trân trọng ban hành bộ Công cụ mới trong hệ thống Đánh giá và Xếp hạng Công trình Xanh LOTUS: LOTUS Nhà ở Chung cư (LOTUS MFR).   Bộ công cụ này đã được phát triển dựa trên bộ LOTUS Non-Residential V2.0 cũng như đã được điều […]

read more

LOTUS Homes: Tham vấn ý kiến

Giới thiệu bộ công cụ mới LOTUS Homes VGBC xin trân trọng thông báo về việc phát triển bộ Công cụ Đánh giá & Xếp hạng Công trình Xanh LOTUS Homes, dành riêng cho loại hình nhà tư nhân một hộ gia đình. LOTUS Homes sẽ là một bộ công cụ đơn giản và dễ […]

read more

LOTUS Interiors: Tham vấn y kiến

Giới thiệu bộ công cụ mới LOTUS Interiors VGBC – Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam vẫn luôn hoạt động với mục tiêu chính là không ngừng phát triển và khám phá những giải pháp mới cho quá trình phát triển công trình xanh tại Việt Nam. Trong thời gian tới đây, Xavier Leulliette – Quản lý Kỹ […]

read more

LOTUS NR Phiên bản 2.0 chính tức ra mắt

Sau nhiều năm hoạt động và nghiên cứu, cũng như áp dụng lên các công trình thực tế, Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam xin trân trọng công bố ban hành chính thức bản cập nhật phiên bản 2.0 của Bộ công cụ Đánh giá & Xếp hạng Công trình Xanh LOTUS cho các […]

read more