Phân tích

Kiến trúc xanh: Xu hướng thiết kế trong tương lai

  Cùng xu hướng của các nước trên thế giới, ngành xây dựng Việt Nam trong thời gian tới sẽ dần tăng trưởng theo hướng ứng dụng những công nghệ xanh và bền vững. Trên thế giới có hơn 60 quốc gia tham gia vào hệ thống công trình xanh với khoảng hơn 90.000 công […]

read more

Hướng đi bền vững cho các đô thị

  Mặc dù Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát triển đô thị một cách nhanh chóng nhưng phải đồng thời với sự phát triển về hệ thống cơ sở hạ tầng và sự đi lên tương ứng của kinh tế – xã hội. Nhưng trên thực tế, để hiện thực hóa mục tiêu […]

read more